Heikki Korpela 16/17

Heikki Korpela (1)

Heikki Korpela er 25 år
Klubb: Pyhäjärven Pohti
Målsetting sesongen 2016/2017:
Medalje fra finsk mesterskap.
Verden cup top 10. konkurranse
Lahti VM.
Tidligere resultater:
Finsk mesterskap 2016 5.9. Og 11.
Verden cup Lahti sprint 43.
Scandinavian cup 8. Og 12.

Reklame